cây chè được trồng chủ yếu ở tỉnh nào sau đây của tây nguyên

Câu hỏi:

14/03/2022 6,834

D. Lâm Đồng.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Cây trà được trồng hầu hết ở tỉnh Lâm Đồng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tây Nguyên phát triển thành vùng thường xuyên canh cây công nghiệp lâu năm rộng lớn tự ĐK hầu hết này sau đây?

Câu 2:

Tỉnh với diện tích S trồng cafe tối đa VN là

Xem thêm: lâm áng tư

Câu 3:

Vị trí địa lí của Tây Nguyên không tiếp giáp với

Câu 4:

Vùng thường xuyên canh cafe lớn số 1 của VN là

Câu 5:

Giải pháp này sau đây không có ứng dụng với việc đảm bảo an toàn rừng ở Tây Nguyên

Câu 6:

Thành phố phổ biến về cafe với rất tốt ở Tây Nguyên là

Câu 7:

Nhà máy thủy năng lượng điện này tại đây ở Tây Nguyên với hiệu suất rộng lớn nhất?

Câu 8:

Số lượng những tỉnh nằm trong vùng Tây Nguyên là

Xem thêm: co vợ ngọt ngào có chút bất lương truyện tranh

Câu 9:

Cây công nghiệp nhiều năm này tại đây cần thiết nhất của Tây Nguyên?

Câu 10:

Loại tài nguyên với trữ lượng lớn số 1 ở Tây Nguyên là

Câu 11:

Vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, chừng bao phủ phủ rừng ở Tây Nguyên là từng nào % ?