câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước thiết kế

Với 10 vướng mắc trắc nghiệm Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài 11: Các thao tác với hạ tầng tư liệu côn trùng contact lấy đáp án ví dụ rất rất vừa đủ những độ mạnh cộng đồng học tập viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt thành phầm cao.

Bạn đang được xem: câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước thiết kế

Bạn đang xem: câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước thiết kế

Trắc nghiệm Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với hạ tầng tư liệu quan liêu lại hệ

Quảng cáo

Câu 1: Việc loại nhất sẽ tạo nên lập một CSDL côn trùng contact là :

A. Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu mẫu

B. Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

C. Tạo rời khỏi một hoặc nhiều loại hỏi

D. Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

Trả lời: Việc loại nhất sẽ tạo nên lập một CSDL côn trùng contact là tạo ra một hoặc nhiều bảng. Để tổ chức rất rất rất cần được xác lập và khai báo kết cấu bảng, bao gồm những: gọi là, hướng dẫn và chỉ định và chỉ dẫn loại tư liệu, khai báo phỏng lâu năm rộng lớn của từng ngôi ngôi trường.

Đáp án: D

Câu 2: Thao tác khai báo kết cấu bảng bao hàm :

A. Khai báo phỏng lâu năm rộng lớn của trường

B. Tạo liên kết Một trong mỗi bảng

C. Đặt tên thương hiệu những ngôi ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định và chỉ dẫn loại tư liệu mang lại từng trường

D. Câu A và C đúng

Trả lời: Thao tác khai báo kết cấu bảng bao gồm:

+ Đặt tên thương hiệu những ngôi ngôi trường

+ Chỉ nhăm nhe loại tư liệu mang lại từng trường

+ Khai báo phỏng lâu năm rộng lớn của ngôi ngôi trường.

Đáp án: D

Câu 3: Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên thương hiệu và lưu kết cấu

B3: Chọn khóa đa phần mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL côn trùng contact tớ tổ chức thứu tự động việc làm sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B3-B2-B4

D. B1-B2-B3-B4

Trả lời: Khi tạo ra lập CSDL côn trùng contact tớ tổ chức thứu tự động việc làm sau:

+ Tạo bảng

+ Chọn khóa đa phần mang đến bảng

+ Đặt tên thương hiệu và lưu kết cấu

+ Tạo liên kết

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 4: Thao tác nào là là bên trên trên đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tư liệu thuở đầu

B. Sửa những tư liệu ko phù hợp

C. Thêm chúng ta dạng ghi

D. Sao chép CSDL phát triển thành chúng ta dạng sao dự phòng

Trả lời: thao tác update dữ liệu:

+ Nhập tư liệu thuở đầu

+ Sửa những tư liệu ko phù hợp

+ Thêm chúng ta dạng ghi

+ Xóa chúng ta dạng ghi

Đáp án: D

Câu 5: Chỉnh sửa tư liệu là:

A. Xoá một trong mỗi quan liêu lại hệ

B. Xoá phỏng quý và hiếm của một vài ba tía đặc điểm của một bộ

C. Thay thay cho thay đổi những phỏng quý và hiếm của một vài ba tía đặc điểm của một bộ

Xem thêm: công nhân rèn

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

D. Xoá một trong mỗi trực thuộc tính

Trả lời: Chỉnh sửa tư liệu là Thay thay cho thay đổi những phỏng quý và hiếm của một vài ba tía đặc điểm của một cỗ tuy vậy ko nên thay cho mang lại thay cho thay đổi toàn cỗ phỏng quý và hiếm những đặc điểm còn còn sót lại của viên bại liệt.

Đáp án: C

Câu 6: Thao tác nào là là bên trên trên đây ko là khai thác CSDL quan liêu lại hệ?

A. Sắp xếp những chúng ta dạng ghi

B. Thêm chúng ta dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem tư liệu

Trả lời: Khai thác CSDL côn trùng contact rất rất rất có thể là sắp xếp, truy vấn, coi tư liệu, kết xuất report.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 7: Truy vấn hạ tầng tư liệu là gì?

A. Là một đối tượng người sử dụng người tiêu dùng lấy kĩ năng thu thập yếu tố kể từ thật nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu lại hệ

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng thu thập yếu tố kể từ thật nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu lại hệ

D. Là yên cầu máy tổ chức khẩu lệnh gì đó

Trả lời: Truy vấn hạ tầng tư liệu là truy vấn tế bào mô tả những tư liệu và thiết bịa đặt điều những chi phí chuẩn chỉnh nhằm mục tiêu hệ quản lí quan ngại trị CSDL tương thích. Nói cơ hội loại nhị, bại liệt là 1 trong những trong mỗi dạng cỗ lọc;có kĩ năng thu thập yếu tố kể từ thật nhiều bảng nhập một CSDL côn trùng contact.

Đáp án: C

Câu 8: Khi xác nhận những chi phí chuẩn chỉnh truy vấn thì hệ QTCSDL tiếp tục không hề tổ chức công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong mỗi chúng ta dạng ghi ko thoả mãn ĐK nhập CSDL

B. Thiết lập mối quan hệ Một trong mỗi bảng nhằm mục tiêu kết xuất tư liệu.

C. Liệt kê luyện tập con cháu những chúng ta dạng ghi thoả mãn ĐK

D. Định vị những chúng ta dạng ghi thoả mãn điều kiện

Trả lời: Khi xác nhận những chi phí chuẩn chỉnh truy vấn thì hệ QTCSDL nối tiếp tổ chức công việc:

+ Thiết lập mối quan hệ Một trong mỗi bảng nhằm mục tiêu kết xuất tư liệu.

+ Liệt kê luyện tập con cháu những chúng ta dạng ghi thoả mãn ĐK

+ Định vị những chúng ta dạng ghi thoả mãn điều kiện

+ Thực lúc này những quy tắc toán

+ Thực lúc này những thao tác quản lí quan ngại lí tư liệu khác

Đáp án: A

Câu 9: Chức năng đa phần của biểu loại (Form) là:

A. Tạo report đo kiểm điểm số liệu

B. Hiển thị và update dữ liệu

C. Thực lúc này những thao tác trải qua loa những nút khẩu lệnh

D. Tạo truy vấn thanh thanh lọc dữ liệu

Trả lời: Biểu loại (Form) cộng đồng tạo ra skin thuận tiện mang đến việc nhập và hiển thị yếu tố. Ví dụ ước muốn hiển thị yếu tố điểm tối nhiều của từng lớp nhằm mục tiêu người sử dụng lâu nhiều năm, nhập Access tớ người sử dụng Form

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 10: Câu nào là là bên trên trên đây sai?

A. Không thể tạo ra quyết sách coi tư liệu đơn giản

B. cũng rất có thể người tiêu dùng khí cụ thanh thanh lọc tư liệu nhằm mục tiêu coi một luyện tập con cháu những chúng ta dạng ghi hoặc một trong mỗi ngôi ngôi trường nhập một bảng

C. Các hệ quản lí quan ngại trị CSDL côn trùng contact được được cho phép tạo ra những biểu loại nhằm mục tiêu coi những chúng ta dạng ghi

D. cũng rất có thể coi toàn cỗ tư liệu của bảng

Trả lời: Các hệ quản lí quan ngại trị CSDL đáp ứng nhiều phương pháp coi dữ liệu:

+ cũng rất có thể coi toàn cỗ tư liệu của bảng

+ cũng rất có thể người tiêu dùng khí cụ thanh thanh lọc tư liệu nhằm mục tiêu coi một luyện tập con cháu những chúng ta dạng ghi hoặc một trong mỗi ngôi ngôi trường nhập một bảng

+ Các hệ quản lí quan ngại trị CSDL côn trùng contact được được cho phép tạo ra những biểu loại nhằm mục tiêu coi những chúng ta dạng ghi

Đáp án: A

Xem thêm thắt thắt những bài bác xích Lý thuyết và vướng mắc trắc nghiệm Tin tiếp thu kiến thức lớp 12 lấy đáp án hoặc khác:

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

  • Lý thuyết Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài 12: Các loại phong thái xây cất của hệ hạ tầng tư liệu hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài 12 (có đáp án): Các loại phong thái xây cất của hệ hạ tầng dữ liệu
  • Lý thuyết Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài 13: Báo mật yếu tố trong mỗi hệ hạ tầng tư liệu hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài 13 (có đáp án): Báo mật yếu tố trong mỗi hệ hạ tầng dữ liệu
  • Lý thuyết Tin tiếp thu kiến thức 12 Bài luyện tập và thực hành thực tế thực tiễn 11: Báo mật hạ tầng tư liệu hoặc, chi tiết

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người tiêu dùng học tập giá tiền rẻ rúng
  • Sữa bảo vệ thể Vaseline chỉ to lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo và đào tạo và huấn luyện thích hợp mang lại những thầy cô và học tập viên lớp 12, đẩy vừa đủ những cuốn sách cánh diều, link trí thức, chân trời tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-11-cac-thao-tac-voi-co-so-du-lieu-quan-he.jsp

Xem thêm: code đỉnh phong tam quốc