câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là

Câu hỏi:

25/08/2022 5,445

A. Biến=(input(dòng thông báo)

Bạn đang xem: câu lệnh nhập với biến kiểu nguyên là

B. Biến=float(input(dòng thông báo))

C. Biến=input()

D. Biến=int(input(dòng thông báo))

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án đích là: D

Câu lệnh nhập với biến kiểu vẹn toàn là:

Biến=int(input(dòng thông báo))

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi s là không gian tam giác ABC, để đem giá trị của s đi ra màn hình tao viết:

Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

a=3.4

print(type(a))

Kết quả bên trên màn hình là kiểu dữ liệu:

Câu 3:

Để nhập từ bàn phím biến a kiểu vẹn toàn tao viết:

Câu 4:

Đâu là câu mệnh lệnh gán vô Python?

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

Câu 5:

Cho đoạn lịch trình sau:

a=16

x=math.sqrt(a)

Sau khi tiến hành đoạn lịch trình bên trên độ quý hiếm của x là:

Câu 6:

Phát biểu nào tại đây là đúng?

Câu 7:

Phát biểu nào tại đây là đúng khi nói về Hằng?

Câu 8:

Câu lệnh nhập với biến kiểu thực là:

Câu 9:

Phát biểu nào tại đây là đúng khi nói về các câu lệnh vô Python?

Câu 10:

Chọn tuyên bố sai?

Câu 11:

Câu lệnh đem giá trị các biểu thức đi ra màn hình là:

Câu 12:

Để tính tổng s của nhị số 5 và 6, s thuộc kiểu dữ liệu:

Câu 13:

Cho đoạn lịch trình sau:

a=16

b=17

x=abs(a-b)

Xem thêm: đoá hồng kiêu ngạo

Sau khi tiến hành đoạn lịch trình bên trên độ quý hiếm của x là:

A. -1

Câu 14:

Để nhập từ bàn phím biến b kiểu thực tao viết: