cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc

Câu hỏi:

12/07/2019 25,127

A. Đới rừng cận xích đạo gió bấc.

Bạn đang xem: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc

B. Đới rừng nhiệt đới gió mùa gió bấc.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiên nhiên phần bờ cõi phía Nam( kể từ mặt hàng Bạch Mã trở vào) đặc thù mang lại vùng khí hậu?

A. Nhiệt đới độ ẩm gió bấc với ngày đông lạnh

B. Cận xích đạo dông mùa

C. Cận nhiệt độ đơi hải dương

D. Nhiệt đới châu lục khô

Câu 2:

Thiên nhiên phần bờ cõi phía Bắc (từ mặt hàng Bạch Mã trở ra) đặc thù mang lại vùng nhiệt độ nào?

A. Nhiệt đới độ ẩm gió bấc với mùa ướp đông lạnh.

B. Cận xích đạo gió bấc.

C. Cận nhiệt độ đơi hải dương.

D. Nhiệt đới châu lục thô.

Câu 3:

Đặc điểm và nhiệt độ phỏng của nhiệt độ phần bờ cõi phía Nam (từ mặt hàng Bạch Mã trở vào) là

A. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 20°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm rộng lớn.

B. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 20°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm nhỏ.

C. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 25°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm rộng lớn.

D. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 25°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm nhỏ.

Xem thêm: lieu trai chi di

Câu 4:

Thiên nhiên việt nam với sự phân hóa theo hướng nào là sau đây?

A. Bắc – Nam, Đông Bắc - Tây Nam và bám theo phỏng cao.

B. Bắc – Nam, Đông – Tây và bám theo phỏng cao.

C. Bắc – Nam, Đông – Tây và Đông Bắc - Tây Nam.

D. Đông – Tây và Đông Bắc - Tây Nam và bám theo phỏng cao.

Câu 5:

Ở phần bờ cõi phía Nam (từ mặt hàng Bạch Mã trở vào), điểm xuất hiện nay loại rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô tối đa là 

A. Đông Nam Sở.

B. Cực Nam Trung Sở.

C. Vùng ven bờ biển miền Trung.

D. Tây Nguyên.

Câu 6:

Đặc điểm nhiệt độ phỏng nào là tiếp sau đây không nên của nhiệt độ phần bờ cõi phía Nam( kể từ mặt hàng Bạch Mã trở vào)?

A. Nền nhiệt độ phỏng thiên về nhiệt độ xích đạo.

B. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 20°C.

C. Trong 2-3 mon nhiêt phỏng khoảng thấp rộng lớn 18°C.

D. Biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm nhỏ.

Câu 7:

Đặc điểm và nhiệt độ phỏng của nhiệt độ phần bờ cõi phía Bắc (từ mặt hàng Bạch Mã trở ra) là

A. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 20°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm rộng lớn.

B. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 20°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm nhỏ.

C. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 25°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm rộng lớn.

Xem thêm: đường một chiều ngược lối yêu nhau

D. Nhiệt phỏng khoảng bên trên 25°C, biên phỏng nhiệt độ phỏng khoảng năm nhỏ.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK