cách viết nào sau đây là sai

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Cách viết lách này tại đây là sai:

  Bạn đang xem: cách viết nào sau đây là sai

  • A. 4 nguyên vẹn tử natri: 4Na  
  • B. 1 nguyên vẹn tử nito: N
  • C. 3 nguyên vẹn tử Canxi: 3C     
  • D. 2 nguyên vẹn tử Sắt: 2Fe

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 130319

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: truyện sói và dương cầm

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kí hiệu chất hóa học này sau đó là sai:
 • Cho biết tổng số phân tử proton, nơtron và những electron tạo thành nguyên vẹn tử một thành phần vày 52, nhập cơ số phân tử ko mang
 • Chất này tại đây được xem là hóa học tinh ma khiết??
 • Cho CTHH của một vài chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
 • CTHH của axit nitric (biết nhập phân tử sở hữu 1H, 1N, 3O) là?
 • Nguyên tử lưu hoàng nặng nề rộng lớn nguyên vẹn tử oxi từng nào lần?
 • Trong những công thức chất hóa học sau, công thức chất hóa học này sai:
 • Dãy hóa học tại đây đều là ăn ý hóa học ?  
 • Dãy hóa học này tại đây đều là KL?
 • Cách viết lách này sau đó là sai:
 • Hóa trị của một thành phần được xác lập theo đòi hóa trị của thành phần không giống như vậy nào?
 • Một oxit sở hữu công thức là Fe2O3. Hóa trị của Fe nhập oxit là:
 • Tính phân tử khối của những ăn ý chất  sau:a.
 • a. Tính hóa trị của Mg nhập ăn ý hóa học MgCl2, biết Cl(I) b.
 • Một lếu láo ăn ý bao gồm bột nhôm, bột Fe và muối hạt ăn nghiền nhỏ. Nêu cách thức tách riêng biệt 3 hóa học thoát ra khỏi lếu láo ăn ý.
 • Một ăn ý hóa học sở hữu phân tử gồm một nguyên vẹn tử của thành phần X links với 2 nguyên vẹn tử O và nặng nề rộng lớn phân tử hiđro là 3

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

YOMEDIA