cách tạo cấu trúc bảng

1.1. Các định nghĩa chính

Bảng: Là một đối tượng người tiêu dùng của Access bao gồm những cột và những sản phẩm nhằm chứa chấp tài liệu nhưng mà người tiêu dùng cần thiết khai quật.

Bạn đang xem: cách tạo cấu trúc bảng

Hình 1. Bảng list những khách hàng hàng

 • Trường (field): Mỗi ngôi trường là 1 trong những cột của bảng thể hiện nay một tính chất của đơn vị cần thiết cai quản lí
 • Bản ghi (record): Mỗi bạn dạng ghi là 1 trong những sản phẩm bao hàm dự liệu về những tính chất của đơn vị được cai quản lí
 • Kiểu tài liệu (Data Type): Là loại tài liệu lưu nhập một ngôi trường. Mỗi ngôi trường sở hữu một loại dữ liệu

Dưới đó là một trong những loại tài liệu thông thường người sử dụng nhập Access:

Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước lưu trữ
Text Dữ liệu loại văn bạn dạng gồn những kí tự 0 - 255 kí tự
Number Dữ liệu loại số 1,2,3,4 hoặc 8 byte
Date/Time Dữ liệu loại ngày giờ 8 byte
Currency Dữ liệu loại chi phí tệ 8 byte
Autonumber Dữ liệu loại số kiểm đếm, tăng tự động hóa mang lại bạn dạng ghi mới nhất và thông thường sở hữu bước tăng là 1 4 hoặc 16 byte
Yes/no Dữ liệu loại boolean (lôgic) 1 bit
Memo Dữ liệu loại văn bản 0 - 65536 kí tự

Bảng 1. Một số loại tài liệu thông thường người sử dụng nhập Access

1.2. Tạo và sửa cấu tạo bảng

a. Tạo cấu tạo bảng

Bước 1. Chọn đối tượng người tiêu dùng Table -> nháy lưu ban Create Table in Design view

Hình 2. Tạo cấu tạo bảng nhập cơ chế thiết kế

Bước 2. Nhập những thông số:

 • Tên ngôi trường nhập cột Field Name;
 • Chọn loại tài liệu nhập cột Data Type;
 • Mô miêu tả nội dung ngôi trường nhập cột Description (không bắt buộc);
 • Lựa lựa chọn đặc thù của ngôi trường nhập phần Field Properties.

Hình 3. Cửa bong cấu tạo bảng

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

Hình 4. Chọn tài liệu cho 1 trường

Một số đặc thù thông thường người sử dụng của trường:

Field size: Cho luật lệ bịa độ cao thấp tối nhiều mang lại tài liệu của ngôi trường loại text, number, autonumber;

Format: Quy tấp tểnh cơ hội hiển thị và in dữ liệu;

Default value: Xác định vị trị ngầm tấp tểnh đi vào Khi tạo ra bạn dạng ghi mới;

Thay thay đổi đặc thù của một trường: Nháy loài chuột vào trong dòng khái niệm ngôi trường. Các đặc thù của ngôi trường ứng tiếp tục xuất hiện nay nhập phần Field Properties.

Bước 3. Chỉ tấp tểnh khóa chủ yếu (Primary key)

 • Khóa chính: là 1 trong những hoặc nhiều ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng xác lập có một không hai từng sản phẩm nhập bảng
 • Các thao tác thực hiện:
  • Chọn ngôi trường thực hiện khóa chính;
  • Nháy nút   hoặc lựa chọn lệnh Edit chọn Primary key trong bảng chọn Edit;
  • Access hiển thị ký hiệu cái chìa khoá ở phía bên trái ngôi trường được lựa chọn nhằm cho thấy thêm ngôi trường này được hướng đẫn thực hiện khoá chủ yếu.

Lưu ý:

Xem thêm: thích em từng giây

Nếu không những tấp tểnh khóa chủ yếu, Access tiếp tục tự động hóa tạo ra một ngôi trường khoá chủ yếu mang tên ID với loại AutoNumber

Access ko được cho phép nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm rỗng tuếch độ quý hiếm nhập ngôi trường khóa chính

Bước 4. Lưu cấu tạo của bảng

 • Chọn File lựa chọn Save hoặc nháy lựa chọn nút mệnh lệnh
 • Gõ thương hiệu bảng nhập ô Table Name trong hộp thoại Save As
 • Nháy nút OK hoặc ấn phím Enter

b. Thay thay đổi cấu tạo của bảng

 • Thay thay đổi trật tự những trường:
  • Chọn ngôi trường ham muốn thay cho thay đổi vị trí, nháy loài chuột và giữ
  • Xuất hiện nay hình ở ngang bên trên ngôi trường vẫn chọn
  • Rời loài chuột cho tới vị trớ mới nhất, thả chuột
 • Thêm trường:
  • Trỏ loài chuột nhập ngôi trường cơ chọn
  •  Kích phím cần loài chuột lựa chọn Insert Rows
 • Xóa trường:
  • Chọn ngôi trường ham muốn xóa
  • Kích cần chuột/Delete Rows
 • Thay thay đổi khoá chính:
  • Chọn ngôi trường ham muốn bỏ khóa chính
  • Kích nhập biểu tượng 

c. Xoá và thay tên bảng

 • Xóa bảng:
  • Trong hành lang cửa số CSDL, kích cần loài chuột nhập bảng ham muốn xóa, lựa chọn mệnh lệnh Delete/ lựa chọn Yes nhằm xác minh ham muốn xóa
 • Đổi thương hiệu bảng:
  • Kích cần loài chuột nhập bảng ham muốn thay đổi tên
  • Chọn mệnh lệnh Rename
  • Nhập nhập thương hiệu mới nhất và Enter