cách khai báo biến mảng sau đây là đúng

Câu hỏi:

10/05/2020 16,141

A. Var X: Array[3.. 4.8] of Integer;

Bạn đang xem: cách khai báo biến mảng sau đây là đúng

B. Var X: Array[10 .. 1] of Integer;

C. Var X: Array[4 .. 10] of Real;

Đáp án chủ yếu xác

D. Var X: Array[10 , 13] of Real;

Cú pháp khai báo mảng:

   Var <tên thay đổi mảng> : array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of<kiểu dữ liệu>;

   Trong đó: chỉ số đầu <= chỉ số cuối và loại tài liệu chỉ mất thểlà integer hoặc real.

   Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tiếp sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất?

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì nhập mảng

B. Dùng nhằm quản ngại lí độ dài rộng của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản ngại lí độ dài rộng của mảng

Câu 2:

Để nhập tài liệu kể từ keyboard cho tới mảng A sở hữu 10 thành phần là số vẹn toàn tao người sử dụng mệnh lệnh nào là sau đây?

A. For i:=1 vĩ đại 10 tự Readln(A[i]);

B. For i:= 1 vĩ đại 10 tự Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Câu 3:

Chọn câu tuyên bố đích thị về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể người sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ hoàn toàn có thể là loại số vẹn toàn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

Xem thêm: lâm áng tư

D. Kiểu tài liệu của mảng nên được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 4:

Khai báo mảng nào là là đích thị trong những khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 5:

Em nên chọn lựa tuyên bố đúng vào lúc nói đến tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là tụ họp những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần sở hữu và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là tụ họp những thành phần sở hữu trật tự và từng một thành phần nhập mảng hoàn toàn có thể sở hữu những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là tụ họp những thành phần sở hữu trật tự và từng thành phần sở hữu và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 6:

Số thành phần nhập khai báo bên dưới đó là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 7:

Cú pháp khai báo mặt hàng số nào là tại đây đích thị nhất?

A. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

B. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

C. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

Xem thêm: đường tửu khanh

D. Var < thương hiệu mặt hàng số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;

TÀI LIỆU VIP VIETJACK