các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

15/09/2020 30,297

B. Tổ chức theo đuổi lý lẽ loại bậc

Bạn đang xem: các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây

C. Là một khối hệ thống kín

Đáp án chủ yếu xác

D. Có năng lực tự động điều chỉnh

Lời giải:

Các cung cấp tổ chức triển khai sinh sống là khối hệ thống phanh và sở hữu năng lực tự động kiểm soát và điều chỉnh, ko cần là khối hệ thống đóng góp kín.

Đáp án nên cần chọn là: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 “Tổ chức sinh sống thấp cấp rộng lớn thực hiện nền tảng nhằm xây hình thành tổ chức triển khai sinh sống cung cấp cao hơn” phân tích và lý giải mang lại lý lẽ này của trái đất sống

A. Nguyên tắc loại bậc.

B. Nguyên tắc mở

C. Nguyên tắc tự động điều chỉnh

D. Nguyên tắc bửa sung

Câu 2:

Đặc tính cần thiết nhất đáp ứng tính bền vững và kiên cố và ổn định quyết định kha khá của tổ chức triển khai sinh sống là:

A. Trao thay đổi hóa học và năng lượng

B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phân phát triển

D. Khả năng tự động kiểm soát và điều chỉnh và cân đối nội môi

Câu 3:

Cho những đánh giá và nhận định tại đây về tế bào:

(1) Tế bào chỉ được sinh đi ra bằng phương pháp phân loại tế bào.

(2) Tế bào là điểm ra mắt từng hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

(3) Tế bào là đơn vị chức năng kết cấu cơ phiên bản của khung người sinh sống.

(4) Tế bào sở hữu năng lực trao thay đổi hóa học theo đuổi cách thức đồng hóa và dị hóa.

(5) Tế bào sở hữu một kiểu dáng phân loại có một không hai là vẹn toàn phân.

Có bao nhiêu đánh giá và nhận định đích trong những đánh giá và nhận định trên?

A. 2

B. 3

Xem thêm: bạo táo đích bàng giải

C. 4

D. 5

Câu 4:

Cho những ý sau:

(1) Tổ chức theo đuổi lý lẽ loại bậc.

(2) Là hệ kín, sở hữu tính bền vững và kiên cố và ổn định quyết định.

(3) Liên tục tiến thủ hóa.

(4) Là hệ phanh, sở hữu năng lực tự động kiểm soát và điều chỉnh.

(5) Có năng lực chạm màn hình và hoạt động.

(6) Thường xuyên trao thay đổi hóa học với môi trường xung quanh.

Trong những ý bên trên, sở hữu bao nhiêu ý là Điểm lưu ý của những Lever tổ chức triển khai sinh sống cơ bản?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 5:

Có những Lever tổ chức triển khai cơ phiên bản của trái đất sinh sống là:

(1) Cơ thể.  (2) tế bào  (3) quần thể

(4) quần xã   (5) hệ sinh thái

Các Lever tổ chức triển khai sinh sống bên trên được bố trí theo như đúng lý lẽ loại bậc là

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1

D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 6:

 "Đàn voi sinh sống vô rừng" nằm trong Lever tổ bệnh sinh sống này bên dưới đây?

A. Cá thể.

B. Quần thể.

C. Quần xã

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ

D. Hệ sinh thái