các bước tạo bảng trong access

Để tạo ra bảng nhập access đầu tiên những bạn phải tạo mới mẻ một CSDL Access

Các bước tạo ra mới mẻ một csdl access như sau:

Bạn đang xem: các bước tạo bảng trong access

Bước 1: Sau khi hé ứng dụng Access, bấm thẻ File, chọn New (hoặc bấm phím tắt CTRL + N) rồi click chọn Blank database như hình mặt mày dưới

tao bang nhập access

Bước 2: Một của buột tạo ra mới mẻ hạ tầng tài liệu xuất hiện nay như hình

tao bang nhập access 2

Tại đây, chúng ta nhập thương hiệu hạ tầng tài liệu File Name và điểm tàng trữ CSDL. Tiếp theo bấm nút Create để tạo ra mới mẻ một hạ tầng tài liệu access

Sau khi đã đem CSDL bước tiếp sau chúng ta cần thiết xác định CSDL của tất cả chúng ta lưu những gì để từ đó thiết kế các bảng (Table) lưu trữ dữ liệu sao cho phù phù hợp. Tuy nhiên để thực hành tốt phần này, tất cả chúng ta cần thiết hiểu được Table nhập Access là gì?

Table là 1 trong các đối tượng chủ yếu của access (table, query, size, report) - Là điểm tàng trữ toàn cỗ tài liệu của CSDL. Bảng được tổ chức triển khai trở nên những cột dọc (field)  và mặt hàng ngang (record).

tao bang nhập access 7

Và giờ đây tất cả chúng ta tiếp tục chuồn vào việc chủ yếu này đó là quá trình muốn tạo bảng nhập access.

Bước 1: Vào Create và chon Table Design

tao bang nhập access 4

Bước 2: Một hành lang cửa số hé rời khỏi cho tới phép thiết kết bảng

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

tao bang nhập access 8

Để kiến thiết bảng nhập access những bạn phải khái niệm những bộ phận sau:

Field Name Tên cột (trường tài liệu nhập bảng)

Data Type

Kiểu tài liệu của ngôi trường (xem những loại tài liệu ở dưới)

Description

Mô miêu tả vấn đề thêm thắt về ngôi trường, chứa chấp những vấn đề nhằm hiểu lại hiểu rằng mục tiêu dữ liệu
Fiel Properties Thiết lập những tính chất cho tới ngôi trường tài liệu, nó bao gồm đem nhị nhóm

General - vấn đề công cộng, tùy nằm trong nhập loại tài liệu của ngôi trường tuy nhiên vấn đề công cộng đem những mục không giống nhau như format hiện nay thị tài liệu, độ dài rộng tài liệu, độ quý hiếm đem quyết định ...

Lookup - xác lập những mối cung cấp tài liệu và format hiện nay thị nếu như cần thiết thiết

Các loại tài liệu của ngôi trường (Field)

Kiểu dữ liệu

Mô tả
Short Text Nó còn là một Text ở phiên bản 2007 - 2010, trình diễn tài liệu dạng văn bản (tên người, thương hiệu thành phầm, title ...)
Long Text Còn là loại Memo (2007 - 2010). Để trình diễn cả câu văn, đoạn văn lâu năm.
Number Các tài liệu dạng số
Date/Time Biểu thao diễn ngày và tháng
Currency Dữ liệu số, dạng chi phí tệ, trình diễn số đúng đắn 4 số sau lốt chấm.
AutoNumber Dạng số có một không hai, tự động hóa sinh rời khỏi vị Access
Yes/No Kiểu logic Boolean (true/false); Access lưu nó bên dưới dạng số, 0 là false và -1 là true
Attachment Lưu những loại tài liệu tệp tin như các tệp tin hình hình họa, tư liệu, bảng tính ...

Bước 3: Đặt khóa chủ yếu cho tới bảng bằng phương pháp lựa chọn ngôi trường (Field) cần thiết bịa khóa chủ yếu. Sau cơ nhập Design và lựa chọn Primary Key như hình bên dưới.

tao bang nhập access 9

Xem thêm: lieu trai chi di

Bước 4: Sau khi kiến thiết đầy đủ những ngôi trường tài liệu quan trọng cho tới bảng, chúng ta loài chuột nên lựa chọn Save nhằm lưu bảng vừa vặn kiến thiết kết thúc.

Như vậy, thuthuat.top vẫn chỉ dẫn chúng ta các bước cơ phiên bản nhằm kiến thiết table nhập access.  

DOWNLOAD BÀI TẬP