các bước để tạo liên kết giữa các bảng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Các bước sẽ tạo link trong những bảng là:

  Bạn đang xem: các bước để tạo liên kết giữa các bảng

  1. Chọn Tool\Relationships
  2. Tạo link song một trong những bảng
  3. Đóng vỏ hộp thoại Realationships/Yes nhằm lưu lại
  4. Chọn những bảng tiếp tục liên kết

  • A. 1, 4, 2, 3 
  • B. 2, 3, 4, 1
  • C. 1, 2, 3, 4
  • D. 4, 2, 3, 1 

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trình tự động công việc 1, 4, 2, 3

Mã câu hỏi: 2739

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắp xếp công việc theo như đúng trật tự triển khai sẽ tạo link thân thích nhị bảng:
 • Các bước sẽ tạo link trong những bảng là:
 • Khi mong muốn thiết lập link thân thích nhị bảng thì từng bảng nên có:
 • Trong Access, sẽ tạo link thân thích 2 bảng thì nhị bảng cơ nên với nhị ngôi trường thỏa mãn nhu cầu điều kiện:
 • Trong Access, Khi tạo nên link trong những bảng, thì :
 • Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo nên link là:
 • Điều khiếu nại sẽ tạo ông tơ link thân thích nhị bảng là:
 • Tại sao Khi lập quan hệ thân thích nhị ngôi trường của nhị bảng tuy nhiên Access lại ko chấp nhận?
 • Khi link bị sai, tao hoàn toàn có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn lối link cần thiết sửa, sau đó: 
 • Muốn xóa link thân thích nhị bảng, nhập hành lang cửa số Relationships tao thực hiện:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA