bộ máy nhà nước thời lý trần hồ

Đề bài

Vẽ sơ vật non nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, thông qua đó reviews cuộc cải tân hành chủ yếu của Lê Thánh Tông.

Bạn đang xem: bộ máy nhà nước thời lý trần hồ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk Lịch sử 10 trang 88 và tư duy nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Sơ vật máy bộ non nước thời Lý, Trần

Xem thêm: lieu trai chi di

* Sơ vật máy bộ non nước thời Lê Thánh Tông

* Đánh giá bán cuộc cải tân hành chủ yếu của Lê Thánh Tông:

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

- Đây là cuộc cải tân hành chủ yếu rộng lớn, trọn vẹn được tổ chức kể từ TW cho tới khu vực.

- Cải phương pháp để tăng nhanh quyền lực tối cao trong phòng vua. Quyền lực triệu tập vô tay vua, minh chứng máy bộ non nước quân công ty chuyên nghiệp chế ngôi nhà Lê đạt mà đến mức chừng cao, đầy đủ.

Loigiaihay.com