biến x có thể nhận các giá trị 5 10

Câu hỏi:

10/05/2020 23,672

C. Integer

Bạn đang xem: biến x có thể nhận các giá trị 5 10

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Các số -5, 100, 15, trăng tròn là những số vẹn toàn → loại tài liệu của x là loại vẹn toàn. Trong x có mức giá trị -5 → chỉ hoàn toàn có thể là loại integer, longint (vì chứa chấp độ quý hiếm âm). Vì những độ quý hiếm này còn có độ quý hiếm nhỏ nên loại tài liệu phù phù hợp với đổi mới x là integer (longint tiếp tục rung rinh bộ nhớ lưu trữ lớn).

   Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal khai báo nào là sau đó là đúng?

A. var tb: real;

B. 4hs: integer;

C. Const x: real;

D. Var r =30;

Câu 2:

Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, loại tài liệu nào là trong số loại sau với miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?

A. Byte

B. Longint

C. Word

D. Integer

Câu 3:

Biến X hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 và đổi mới Y hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào là trong số khai báo sau là chính nhất?

A. Var X,Y: byte;

B. Var X, Y: real;

C. Var X: real; Y: byte;

D. Var X: byte; Y: real;

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

Câu 4:

Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); sẽ in rời khỏi kết quả:

A. 8

B. y= 8

C. y=3

D. 20

Câu 5:

Bốn chúng ta A, B, C, D thể hiện thành phẩm của những phép tắc phân chia nhì số vẹn toàn 14 và 5. Hãy lựa chọn thành phẩm đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2

D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4

Câu 6:

Kiểu số vẹn toàn với phạm vi độ quý hiếm kể từ........

A. 0 cho tới 127

B. – 215 đến 215 - 1

C. 0 cho tới 255

D. -100000 cho tới 100000

Câu 7:

Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in rời khỏi screen thành phẩm gì?

A. 15*4-30+12

B. 42

C. 15*4-30+12=42

D. =42

Xem thêm: truyện trọng sinh hiện đại, hào môn full

TÀI LIỆU VIP VIETJACK