bảng cơ sở dữ liệu

Bài viết lách tại đây share những chỉ dẫn cơ phiên bản về phong thái thao tác với Bảng vô CSDL (SQL). Hi vọng nội dung bài viết cung ứng cho chính mình những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho tới việc học hành của tôi.

 • Cách tạo nên bảng vô SQL
 • Tích thích hợp ChatGPT và SQL: Tiến cỗ và thời cơ vô nhận dạng tiếng nói dựa vào AI
 • ChatGPT và SQL: Hỗ trợ Sức khỏe khoắn Tâm thần trải qua Trí tuệ Nhân tạo
 • SQL Series 6- Các loại buộc ràng vô SQL (Phần 2): Not Null, Unique, Default, Check
 • SQL Series 5- Bài tập luyện thực hành thực tế tạo nên hạ tầng tài liệu và những bảng

Bài viết lách tại đây share những chỉ dẫn cơ phiên bản về phong thái thao tác với Bảng vô CSDL (SQL). Hi vọng nội dung bài viết cung ứng cho chính mình những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho tới việc học hành của tôi.

1. Cách thao tác với Bảng vô CSDL(SQL)

Bảng (table) là những đối tượng người tiêu dùng hạ tầng tài liệu sở hữu chứa chấp toàn bộ tài liệu vô một hạ tầng tài liệu. Trong bảng, tài liệu được tổ chức triển khai một cơ hội phải chăng theo phong cách những mặt hàng và những cột như là với bảng tính(excel). Mỗi hàng(row) thay mặt đại diện cho 1 phiên bản ghi độc nhất. Và từng cột(column) thay mặt đại diện cho 1 ngôi trường vô phiên bản ghi.

Bạn đang xem: bảng cơ sở dữ liệu

Ví dụ một bảng sở hữu chứa chấp tài liệu về nhân viên cấp dưới của một doanh nghiệp lớn tiếp tục có một mặt hàng cho từng nhân viên cấp dưới và những cột thay mặt đại diện cho tới vấn đề nhân viên cấp dưới ví dụ như mã nhân viên cấp dưới, chúng ta thương hiệu, việc làm, số Smartphone, tin nhắn.

Các thao tác cơ phiên bản so với bảng bại liệt là: Tạo bảng,sửa đổi cấu hình bảng (thêm, sửa, xóa cột), xóa bảng.

>>> Xem thêm: Các mệnh lệnh cơ phiên bản thao tác với SQL

2. Phần I: Lý thuyết cách thao tác với Bảng vô CSDL(SQL): 

2.1 Tạo bảng

Cú pháp cơ phiên bản :

CREATE TABLE table_name (
    column1 datatype,
    column2 datatype,
    column3 datatype,
   ….
);

Trong đó:

 • CREATE TABLE :keyword tạo nên một bảng mới mẻ vô csdl
 • column:tên cột của bảng
 • datatype:kiểu tài liệu cột (int,varchar,datetime,….)

2.2 Chỉnh sửa cấu hình bảng

2.2.1 Thêm cột(column)

Cú pháp cơ bản:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Trong đó:

 • ALTER TABLE:keyword sửa đổi cấu hình bảng
 • table_name: thương hiệu bảng 
 • ADD:keyword thêm 1 cột vào trong 1 bảng đang được tồn tại

2.2.2 Đổi loại dữ liệu(datatype) của cột

Cú pháp cơ bản:

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype;

Trong đó:

 • ALTER TABLE:key word sửa đổi cấu hình bảng
 • table_name:tên bảng
 • ALTER COLUMN:keyword thay cho thay đổi loại tài liệu của cột vô bảng
 • column_name:tên cột cần thiết thay cho thay đổi loại dữ liệu
 • datatype:kiểu tài liệu mới

2.2.3 Đổi thương hiệu cột

Đối với MySQL:

ALTER TABLE table_name
RENAME COLUMN old_name to new_name;

Trong đó:

 • ALTER TABLE:key word sửa đổi cấu hình bảng
 • table_name:tên bảng
 • RENAME COLUMN:keyword thay cho thay tên cột
 • old_name:tên cột cũ
 • new_name:tên cột mới

Đối với SQL SERVER

EXEC sp_RENAME ‘table_name.old_column_name’ , ‘new_column_name’, ‘COLUMN’

Trong đó:

 • EXEC sp_RENAME:keyword thay cho thay đổi tên 
 • table_name.old_name : thương hiệu bảng.thương hiệu cột ham muốn thay cho đổi
 • new_column_name:tên cột mới
 • COLUMN:lựa lựa chọn thay cho thay tên cột

2.2.4 Xóa cột

Cú pháp cơ bản:

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Trong đó:

 • ALTER TABLE:key word sửa đổi cấu hình bảng
 • table_name:tên bảng
 • DROP COLUMN:keyword xóa một cột vô bảng
 • column_name:tên cột ham muốn xóa

>>> Xem thêm: Cách sao lưu và phục sinh hạ tầng tài liệu Microsoft SQL Server vì thế SSMS

2.3 Xóa bảng

Cú pháp cơ bản:

DROP TABLE table_name;

Trong bại liệt :

 • DROP TABLE :keyword xóa một bảng tồn bên trên vô csdl
 • table_name:tên bảng ham muốn xóa

3. Phần II.Demo với hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu SQL Server

 Ở phía trên bản thân dùng hệ cai quản trị csdl SQL Server ,ứng dụng Microsoft SQL Server Management Studio với 1 cơ sử tài liệu đã có sẵn là VuPT12DB.

Đầu tiên là tạo nên một table User nhằm lưu vấn đề người tiêu dùng.

Các vấn đề cần thiết tàng trữ : id(mã người dùng),name(tên người dùng),age(tuổi),sdt(số năng lượng điện thoại)

Cú pháp :

use VuPT12DB;

CREATE TABLE person(

id int,

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

name nvarchar(255),

age int,

sdt varchar(11)

);

Kết quả:

Ta cần thiết một cột nữa nhằm lưu vấn đề về địa chỉ

ALTER TABLE person

ADD  address nvarchar(255);

Hình ảnh

Bây giờ số lượng giới hạn data của ngôi trường address là 255 ký tự động.Mình ham muốn tăng cấp số lượng giới hạn lên 350 ký tự động nhằm tàng trữ được dài ra hơn nữa thì người sử dụng cú pháp thay cho thay đổi loại tài liệu như sau:

ALTER TABLE person

ALTER COLUMN address nvarchar(350)

Kết quả:

Để thay cho thay tên cột address trở thành diachi:

EXEC sp_RENAME ‘person.address’ , ‘diachi’, ‘COLUMN’

Kết quả:

Hình ảnh

Để xóa cột age (có thể thay cho vì thế birthday loại DATE):

ALTER TABLE person

DROP COLUMN age;

Kết quả:

Hình ảnh

Để xóa bảng person:

DROP TABLE person

Kết quả:

Hình ảnh

4. Phần III.Kết luận

Trong nội dung bài viết này,bản thân trình làng với chúng ta định nghĩa về bảng vô hạ tầng tài liệu, cơ hội thao tác với Bảng vô CSDL: tăng bảng, sửa đổi cấu hình bảng, xóa bảng. Trong bài xích tiếp sau bản thân tiếp tục trình làng về những thao tác với tài liệu của bảng (thêm phiên bản ghi, update phiên bản ghi, xóa phiên bản ghi).

>>> Nếu chúng ta đang được mong muốn học tập thiết kế trực tuyến, dò xét hiểu tức thì bên trên đây:

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

>>> Xem tăng những chủ thể hữu ích:

 • SQL Series 1- Hướng dẫn cơ phiên bản về phong thái thao tác với Bảng vô CSDL(SQL)
 • SQL Series 2- Cách thao tác với tài liệu của bảng vô CSDL(SQL)
 • SQL Series 3- Ý nghĩa những kể từ khóa vô SQL
 • SQL Series 4- Các loại buộc ràng vô SQL (Phần 1): Ràng buộc khóa chủ yếu, khóa ngoại
 • SQL Series 6- Các loại buộc ràng vô SQL (Phần 2): Not Null, Unique, Default, Check

Học viên Phạm Tuấn Vũ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX