bài toán nào sau đây cần xây dựng cơ sở dữ liệu

Câu 1 : _ Hãy lựa chọn phương án vấn đáp chính. Trong Tin học tập, từng độ quý hiếm xử lí đều là hữu hạn (tuy hoàn toàn có thể cực kỳ lớn). Vậy con số tối nhiều những bạn dạng ghi (số lượng bộ) vô một mối quan hệ tùy thuộc vào điều gì?

A. Khả năng xử lí của ngôn từ CSDL setup vô hệ QTCSDL

Bạn đang xem: bài toán nào sau đây cần xây dựng cơ sở dữ liệu

B. Kích thước tối nhiều được cho phép của tệp vô hệ điều hành

C. Theo từng quy ấn định của hệ QTCSDL cụ thể

D. Giá trị nhỏ nhất thân thiết độ dài rộng tối nhiều được cho phép của tệp vô hệ điều hành quản lý và dung tích bộ lưu trữ còn trống trải của vũ trang ngoài, điểm tàng trữ tệp (*)

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

doc14 trang | Chia sẻ: vivian | Lượt xem: 9566 | Lượt tải: 3download

Xem thêm: truyện thương tiến tửu

Bạn đang được coi nội dung tư liệu Bài giảng Bài 10 : Cửa hàng tài liệu quan liêu hệ, nhằm chuyên chở tư liệu về máy các bạn click vô nút DOWNLOAD ở trên

ính sau đấy là đúng? Khoá chủ yếu cần là khoá đem chính một nằm trong tính Một bảng hoàn toàn có thể đem nhiều hơn nữa một khoá chính Trong những khoá mang trong mình 1 khoá nào là này được hướng đẫn thực hiện khoá chủ yếu (*) Các phương án bên trên đều sai Mahs HoTen Ngaysinh Lop Diachi Toan Li Hoa 0001 Tran Van Thanh 1 – 2 – 1990 12A Nội trú 10 9 8 0002 Tran Van Thanh 1 – 2 – 1990 12A 20 Lê Lợi 9 10 5 0003 Tran Van Thanh 1 – 2 – 1990 12B Nội trú 7 7 7 Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs). Khoá chủ yếu của bảng là: Khoá chủ yếu = {Mahs} (*) Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan} Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li} Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}. Tiêu chí nào là tại đây thông thường được lựa chọn khoá chính? Khoá nhảy kì Khoá đem không nhiều tính chất nhất Chỉ là khoá mang trong mình 1 tính chất (*) Không chứa chấp những tính chất thay cho thay đổi theo dõi thời hạn, ví dụ như thương hiệu địa danh Hãy lựa chọn phương án ghép chính. Liên kết Một trong những bảng được dựa vào : thuộc tính khoá (*) ý ấn định người quản ngại trị hệ CSDL các tính chất trùng thương hiệu nhau Một trong những bảng ý ấn định ghép những bảng trở thành một bảng có rất nhiều tính chất hơn Hãy lựa chọn phương án ghép sai. cũng có thể tạo nên link thân thiết nhị bạn dạng nhờ: một tính chất bất kì của bảng 1 với cùng một tính chất khoá chủ yếu của bảng 2 hai tính chất nằm trong loại tài liệu của nhị bảng hai tính chất trùng thương hiệu bất kì thân thiết nhị bảng Tất cả đều sai (*) Hãy lựa chọn phương án ghép chính. cũng có thể tạo nên link thân thiết nhị bạn dạng nhờ: một tính chất bất kì của bảng 1 với cùng một tính chất khoá chủ yếu của bảng 2 hai tính chất nằm trong loại tài liệu của nhị bảng hai tính chất trùng thương hiệu bất kì thân thiết nhị bảng khoá chủ yếu của bảng 1 với tính chất ứng nằm trong khoá của bảng 2 (*) Bài toán nào là tại đây cần thiết xây cất CSDL? Quản lí một kì thi Quản lí làm hồ sơ cán cỗ một cơ quan Quản lí một tủ sách Tất cả đều chính (*) Bài toán nào là tại đây cần thiết xây cất CSDL? Tính lộc được cho cán cỗ của một cơ quan Tính những khoản chi thu của mái ấm gia đình hằng ngày Quản lí sale của một siêu thị (*) Tất cả đều đúng Bài toán nào là tại đây cần thiết xây cất CSDL? Tính lộc được cho cán cỗ của một cơ quan Quản lí một kì ganh đua (*) Tính những khoản chi thu của mái ấm gia đình hằng ngày Tất cả đều đúng Bài toán nào là tại đây cần thiết xây cất CSDL? Tính những khoản chi thu của mái ấm gia đình hằng ngày Tính lộc được cho cán cỗ của một cơ quan Quản lí một tủ sách (*) Tất cả đều đúng Bài toán nào là tại đây cần thiết xây cất CSDL? Tính lộc được cho cán cỗ của một cơ quan Quản lí làm hồ sơ cán cỗ một cơ sở (*) Tính những khoản chi thu của mái ấm gia đình hằng ngày Tất cả đều đúng Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ? Chọn khoá chính Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng Tạo link Một trong những bảng Nhập tài liệu lúc đầu (*) Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ? Tạo cấu hình bảng Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng Tạo link Một trong những bảng Nhập tài liệu lúc đầu (*) Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ? Tạo cấu hình bảng Chọn khoá chính Tạo link Một trong những bảng Nhập tài liệu lúc đầu (*) Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ? Tạo cấu hình bảng Chọn khoá chính Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng Nhập tài liệu lúc đầu (*) Thao tác nào là tại đây nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ? Chọn khoá chính Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng Tạo link Một trong những bảng Tất cả đều chính (*) Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Nhập tài liệu ban đầu Sửa những tài liệu ko phù hợp Xem tài liệu (*) Thêm bạn dạng ghi Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Nhập tài liệu ban đầu Sửa những tài liệu ko phù hợp Thêm bạn dạng ghi Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự trữ (*) Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Nhập tài liệu ban đầu Sửa những tài liệu ko phù hợp Thêm bạn dạng ghi Sao chép cấu hình tạo nên một CSDL trống trải (*) Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Xem tài liệu (*) Thêm bạn dạng ghi Xoá bạn dạng ghi Thêm hoặc hạn chế tính chất vô cấu trúc Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Thêm bạn dạng ghi Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự trữ (*) Xoá bạn dạng ghi Thêm hoặc hạn chế tính chất vô cấu trúc Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Thêm bạn dạng ghi Xoá bạn dạng ghi Thêm hoặc hạn chế tính chất vô cấu trúc Sao chép cấu hình tạo nên một CSDL trống trải (*) Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Sửa những tài liệu ko phù hợp Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự trữ (*) Xoá bạn dạng ghi Thêm hoặc hạn chế tính chất vô cấu trúc Thao tác nào là tại đây ko là thao tác update dữ liệu? Nhập tài liệu ban đầu Xoá bạn dạng ghi Lưu lại cập nhật Sao chép cấu hình tạo nên một CSDL trống trải (*) Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Sắp xếp những bạn dạng ghi Sắp xếp trật tự những tính chất (*) Thiết lập , sửa thay đổi link Một trong những bảng Tạo những truy vấn Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Sắp xếp trật tự những tính chất (*) Xem dữ liệu Xem tài liệu tổ hợp kể từ tài liệu vô CSDL Kết xuất báo cáo Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Sắp xếp những bạn dạng ghi Thiết lập , sửa thay đổi link Một trong những bảng Tạo những truy vấn Truyền tài liệu kể từ điểm tàng trữ cho tới đòi hỏi (*) Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Truyền tài liệu kể từ điểm tàng trữ cho tới đòi hỏi (*) Xem dữ liệu Xem tài liệu tổ hợp kể từ tài liệu vô CSDL Kết xuất báo cáo Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Sắp xếp trật tự những tính chất (*) Thiết lập , sửa thay đổi link Một trong những bảng Xem dữ liệu Kết xuất báo cáo Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Sắp xếp trật tự những tính chất (*) Tạo những truy vấn Xem tài liệu tổ hợp kể từ tài liệu vô CSDL Kết xuất báo cáo Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Sắp xếp những bạn dạng ghi Tạo những truy vấn Truyền tài liệu kể từ điểm tàng trữ cho tới đòi hỏi (*) Xem dữ liệu Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? Thiết lập , sửa thay đổi link Một trong những bảng Truyền tài liệu kể từ điểm tàng trữ cho tới đòi hỏi (*) Xem tài liệu tổ hợp kể từ tài liệu vô CSDL Kết xuất báo cáo Việc nào là tại đây ko nhất thiết cần thực hiện? Trong quy trình tạo nên cấu hình của một bảng, Khi tạo nên một ngôi trường cần: đặt thương hiệu, những thương hiệu của những ngôi trường cần thiết phân biệt chọn loại dữ liệu đặt kích thước mô miêu tả nội dung (*) Câu nào là là chính. Sau Khi tạo nên cấu hình mang đến bảng thì: không thể sửa lại cấu trúc phải nhập tài liệu ngay có thể đánh dấu cấu hình và nhập tài liệu sau (*) Tất cả đều đúng Câu nào là là chính. Sau Khi tạo nên cấu hình mang đến bảng thì: không thể sửa lại cấu trúc phải nhập tài liệu ngay nếu vẫn nhập tài liệu, cần thiết cảnh giác Khi sửa lại một trong những phần cấu hình (*) Tất cả đều đúng Câu nào là chính ? Ðể tạo nên link Một trong những bảng, trật tự triển khai những thao tác là: T1. Chọn những bảng (nguồn) hỗ trợ dữ liệu; T2. Xác nhận tạo nên link (Create); T3. Kéo thẻ một ngôi trường kể từ bảng 1 cho tới một ngôi trường của bảng 2; T4. Khẳng ấn định loại link (Join Type...). Thứ tự động triển khai nào là đúng? T1 -> T2 -> T3 -> T4 T1 -> T3 -> T4 -> T2 (*) T1 -> T3 -> T2 -> T4 T1 -> T4 -> T3 -> T2 Cách nào là nêu tiếp sau đây ko thể nhập tài liệu mang đến bảng? Nhập thẳng kể từ keyboard vô bảng Nhập kể từ keyboard nhờ biểu mẫu Nhập vì chưng câu mệnh lệnh SQL Nhập qua loa report (*) Cách nào là nêu tiếp sau đây hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang đến bảng? Nhập thẳng kể từ keyboard vô bảng Nhập kể từ keyboard nhờ biểu mẫu Nhập vì chưng câu mệnh lệnh SQL Tất cả đều chính (*) Nhập tài liệu mang đến bảng nhờ biểu khuôn mẫu đem gì rộng lớn đối với nhập thẳng vô bảng? Nhanh rộng lớn nếu như biểu khuôn mẫu được tổ chức triển khai hình mẫu thuận tiện Thuận tiện rộng lớn cho tất cả những người nhập tài liệu vì như thế thao tác đơn giản và giản dị hơn Hạn chế tài năng sai lẫn Các ưu việt bên trên (*) Nhập tài liệu mang đến bảng nhờ biểu khuôn mẫu đem gì rộng lớn đối với nhập thẳng vô bảng? Hạn chế tài năng sai lẫn Thuận tiện rộng lớn cho tất cả những người nhập tài liệu vì như thế thao tác đơn giản và giản dị hơn Kiểm soát được quyền truy vấn tài liệu vì như thế hé biểu khuôn mẫu trải qua bảng phân quyền Các ưu việt bên trên (*) Hãy lựa chọn phương án ghép chính. Mọi hệ QTCSDL đều: có tài năng Phục hồi lại một bạn dạng ghi vẫn xoá có thể xoá khoá chủ yếu, tạo nên khoá chủ yếu mới mẻ (*) có thể Phục hồi lại một cột của bảng đã biết thành xoá có thể Phục hồi lại tài liệu cũ cột B sau khoản thời gian sao chép tài liệu kể từ cột A thanh lịch cột B Hãy lựa chọn phương án ghép chính. Thao tác bố trí những bạn dạng ghi nhằm mục tiêu mục đích: truy cập bạn dạng ghi được thuận tiện rộng lớn hiển thị tài liệu vẫn bố trí nhằm người tiêu dùng dễ dàng tra cứu vớt có thể chỉ bố trí một trong những bạn dạng ghi ko cần toàn cỗ bạn dạng ghi của bảng Tất cả đều sai (*) Tìm phương án ghép sai. Thao tác bố trí bạn dạng ghi: chỉ triển khai bố trí bên trên một ngôi trường (*) có thể triển khai bố trí bên trên một vài ba ngôi trường với nấc ưu tiên không giống nhau không thực hiện thay cho thay vị trí lưu những bạn dạng ghi bên trên đĩa để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu hợp lý hơn Hãy đã cho thấy cơ hội ghép sai. Truy vấn là một trong dạng thanh lọc vì như thế : chỉ những tài liệu thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn vừa được tiến hành truy vấn đều là lần tìm tòi nhằm coi những tài liệu thỏa mãn nhu cầu những ĐK mang đến trước có thể coi những tiêu chuẩn lần tìm tòi của khuôn mẫu chất vấn đó là những ĐK lọc đều hiển thị một luyện con cái của luyện tài liệu (*) Báo cáo lấy tài liệu kể từ những mối cung cấp nào? bảng (*) biểu mẫu báo cáo không giống Tất cả đều đúng Báo cáo lấy tài liệu kể từ những mối cung cấp nào? mẫu chất vấn (*) biểu mẫu báo cáo không giống Tất cả đều đúng Thao tác nào là với report được triển khai cuối cùng? chọn bảng và khuôn mẫu hỏi sắp xếp và phân group tài liệu, triển khai tổ hợp dữ liệu so sánh so sánh dữ liệu in tài liệu (in báo cáo) (*) Câu nào là sai trong những câu sau: Báo cáo đem tài năng phân group dữ liệu Có thể tạo nên thêm thắt cột số trật tự bên trên tài liệu report hoặc bên trên từng group tài liệu của báo cáo Báo cáo đem chính sách coi trước lúc in Dữ liệu bên trên biểu khuôn mẫu ko bố trí được (*) Hãy cho thấy phán xét nào là sai. Khi phát biểu về sự việc giống như nhau thân thiết biểu khuôn mẫu và report đem những phán xét sau: Cùng lấy mối cung cấp tài liệu kể từ bảng và khuôn mẫu hỏi Cùng đem những nút điều khiển Cùng hoàn toàn có thể sử dụng thuật sĩ nhằm xây cất hoặc tự động thiết kế Cùng hoàn toàn có thể trình diễn một bạn dạng ghi vô một trang màn hình hiển thị thuận tiện Khi cần thiết coi độ quý hiếm của những tính chất của từng bạn dạng ghi (*)

File gắn thêm kèm:

  • docde cuong tin yêu hoc 12.doc