bắc trung bộ rừng giàu chủ yếu tập trung ở các tỉnh

Tại Bắc Trung Sở lúc bấy giờ rừng nhiều triệu tập tối đa ở những tỉnh

Tại Bắc Trung Sở lúc bấy giờ, rừng nhiều triệu tập tối đa ở những tỉnh

Bạn đang xem: bắc trung bộ rừng giàu chủ yếu tập trung ở các tỉnh


Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình.

 Thanh Hóa, TP. Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế. 

Nghệ An, TP. Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tại Bắc Trung Sở lúc bấy giờ, rừng nhiều triệu tập tối đa ở những tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình (sgk trang 157)

=> Chọn đáp án B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia vô quy trình tiến độ hiện

  Xem thêm: trẫm cũng rất nhớ nàng

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia vô quy trình tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN trình diễn ra

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu trang bị thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Ý nào là ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo đòi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận quyết định đích thị nhất là :

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Xem thêm: người truyền ký ức

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Đâu là việc di chuyển tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc di chuyển tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của điểm I :