3 tỉnh miền tây nam kì bị pháp chiếm 1867

Đề bài

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì tiếp tục rớt vào tay Pháp như vậy nào?

Bạn đang xem: 3 tỉnh miền tây nam kì bị pháp chiếm 1867

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 113, 114 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

- Sau Lúc lắc 3 tỉnh Đông Nam Kì, Pháp hợp tác tức thì nhập tổ chức triển khai máy bộ thống trị và sẵn sàng không ngừng mở rộng phạm vi lắc đóng góp.

- Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm những điều tiếp tục khẳng định nhập Hiệp ước 1862, đòi hỏi triều đình kí thác nốt mang lại bọn chúng quyền trấn áp cả tía tỉnh miền Tây Nam. Trước đòi hỏi này, triều đình vô nằm trong lúng túng.

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

- Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, ngày 20-6-1867, Pháp xay Phan Thanh Giản nộp trở nên Vĩnh Long ko ĐK. Chúng còn răn dạy ông viết lách thư mang lại quan lại quân nhì tỉnh An Giang và Hà Tiên hạ vũ trang nộp trở nên.

- Trong vòng 5 ngày (từ đôi mươi cho tới 24-6-1867), Pháp lắc Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên ko tốn một viên đạn.

Loigiaihay.com