BÌNH CHỌN
LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Số người Online: 9
  • Tổng số: 23877721
Tổ Chuyên môn

TỔ 1 VÀ CÁC MÔN ÍT GIỜ 

STT

Họ tên

Chức vụ

Dạy khối/môn 

Ghi chú

1

Phạm Thị Minh Hương

Hiệu phó

 

 

2

Trần Thị Minh Thuỷ

GV-Tổ trưởng

Âm nhạc

 

3

Vũ Thị Thuỷ

GV- Tổ phó

Khối 1

 

4

Tống Thị Phương Liên

Giáo viên

Khối 1

 

5

Trần Thị Ngọc Trang

Giáo viên

Khối 1

 

6

Hoàng Mai Nhàn

Giáo viên

Khối 1

 

7

Bùi Thị Thu Hà

Giáo viên

Âm nhạc

 

8

Phạm Thị Hoài

Giáo viên

Âm nhạc

 

9

Đinh Thị Thanh Hương

Giáo viên

Mĩ thuật

 

10

Trần Thanh Hà

Giáo viên

Mĩ thuật

 

11

Trần Trung Kiên

Giáo viên

Thể dục

 

12

Đỗ Công Văn

Giáo viên

Thể dục

 

13

Trần Thị Nhung

Kế toán

 

 

14

Mai Thị Đông

NV y tế

 

 

15

Trần Thị Tuyết Mai

Công nhân

 

 


 TỔ 2 + 3

STT

Họ tên

Chức vụ

Dạy khối/môn 

Ghi chú

1

Đinh Thị Tú

Hiệu Trưởng

 

 

2

Vũ Thị Thuý Vân

GV-Tổ trưởng

Khối 3

 

3

Trần Thị Thường

GV- Tổ phó

Khối 2

 

4

Trần Thị Kim Thoa

Giáo viên

Khối 2

 

5

Khúc Thị Hoa

Giáo viên

Khối 2

 

6

Đặng Thị Phương Lan

Giáo viên

Khối 2

 

7

Trần Thị Mai

Giáo viên

Khối 3

 

8

Vũ Thị Vân

Giáo viên

Khối 3

 

9

Vũ Thị Minh Thu

Giáo viên

Khối 3

 

10

Vũ Thị An Trinh

Văn phòng-GV

Tiếng Anh

 

11

Đỗ Thị Hiền

Giáo viên HĐ

Tiếng Anh

 

12

Trần Tất Văn

Giáo viên HĐ

Tin học

 

 
TỔ 4 + 5
 

STT

Họ tên

Chức vụ

Dạy khối/môn 

Ghi chú

1

Bùi Thị Tuyết Nhung

Hiệu phó

 

 

2

Trần Thị Thu Hằng

GV-Tổ trưởng

Khối 4

 

3

Ngô Thị Hoà

GV- Tổ phó

Khối 5

 

4

Phan Thị Kim Anh

Giáo viên

Khối 4

 

5

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giáo viên

Khối 4

 

6

Vũ Thị Bích Hạnh

Giáo viên

Khối 4

 

7

Trần Thị Thoa

Giáo viên

Khối 4

 

8

Trần Thị Giáng Hương

Giáo viên

Khối 4

 

9

Đinh Việt Hà

Giáo viên

Khối 5

 

10

Phạm Thị Mai

Giáo viên

Khối 5

 

11

Bùi Thị Ngọc Dung

Giáo viên

Khối 5

 

12

Nguyễn Thuý Hiền

Giáo viên

Tin học

 

13

Lê Mai Trang

Giáo viên

Tiếng Anh

 

 


 
VIDEO

QUẢNG CÁO