BÌNH CHỌN
LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Số người Online: 1
  • Tổng số: 28626448
Những phần thưởng cao quý


 NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Quyết định số

1995

Huân chương Lao động hạng Ba

468 KT/CT ngày 25/5/1995

2000

Huân chương Lao động hạng Nhì

589 KT/CT ngày 15/11/2000

2003

Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

194/QĐ-KT/CĐGD ngày 01/08/2003

2004

Bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo

5609/QĐ/BGD&ĐT ngày 28/9/2004

2005

- Cờ thi đua của UBND Tỉnh

- Bằng khen của Bộ Y tế

3492/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005

3017/QĐ/BYT ngày 25/08/2005

2006

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1489 QĐ/TTg ngày 10/11/2006

2007

Cờ Thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

526 KT-TUĐTN ngày 12/8/2007

2008

Huân chương Lao động hạng Nhì

286 QĐ/CTN ngày 14/03/2008

2012

Bằng khen của Bộ GD - ĐT

4939/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2012

2013

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

        2025/QĐ-TTg ngày 05/11/2013

2014

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1008/QĐ-TLĐ ngày 12/08/2014

2015

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

366/QĐ-TƯĐTN ngày 20/8/2015

2018

Bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo về thành tích xuất sắc trong quá trình hình thành và phát triển giai đoạn 1988-2018

 

3420/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2018

 
 
VIDEO

QUẢNG CÁO