BÌNH CHỌN
LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Số người Online: 2
  • Tổng số: 28614612
Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

  HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
 
 


 

Nguyên Hiệu trưởng: Trần Ngọc Mậu

Năm sinh: 1936

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

 Từ năm học 1988 - 1989 đến năm học 1995 - 1996
 

 


Cố Hiệu trưởng: 
NGƯT Trần Thanh Sơn

Năm sinh: 1939

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm
Từ năm học 1996 – 1997 đến năm học 1998 - 1999
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


Nguyên Hiệu trưởng: 
NGƯT Đinh Thị Tú

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán 
Từ năm học 1999 - 2000 đến năm học 2013 - 2014
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Hiệu trưởng: Phạm Thị Ninh

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
Từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 - 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Hiệu trưởng: Vũ Thị Thúy Vân

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán
Từ năm học 2017 - 2018 đến nay

 
 
 
 
 


 
VIDEO

QUẢNG CÁO