BÌNH CHỌN
LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Số người Online: 2
  • Tổng số: 28612423
Các danh hiệu thi đua cá nhân

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Năm công nhận

1

Nhà giáo Đinh Thị Tú

1960

Nguyên Hiệu trưởng

2010

 
 
Ông Đào Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định - trao tặng danh hiệu NGƯT cho Hiệu trưởng Đinh Thị Tú 
 Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT Tỉnh Nam Định - tặng hoa chúc mừng 
NGƯT.Hiệu trưởng Đinh Thị Tú
 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC NHẬN

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Môn dạy

Năm công nhận

1

Cô giáo Lê Thị Mơ

1952

Nguyên Phó hiệu trưởng

2003

2

Cô giáo Đinh Thị Tú

1960

Nguyên Hiệu trưởng

2008

3

Cô giáo Phạm Thị Mai

1959

Nguyên Chủ tịch CĐ

2001

4

Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung

1959

Nguyên Phó Hiệu trưởng

2010

5

Cô giáo Phạm Thị Minh Hương

1962

Phó Hiệu trưởng

2015

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC NHẬN

BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Môn dạy

Năm công nhận

1

Cô giáo Đinh Thị Tú

1960

Nguyên Hiệu trưởng

1999

2

Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung

1959

Nguyên Phó hiệu trưởng

1999

3

Cô giáo Phạm Thị Minh Hương

1962

Phó hiệu trưởng

2007

4

Cô giáo Phạm Thị Mai

1959

Nguyên Chủ tịch CĐ

1992

5

Cô giáo Lê Thị Mơ

1952

Nguyên Phó hiệu trưởng

 

6

Cô giáo Hoàng Thị Tùy

1955

Nguyên giáo viên

 

7

Cô giáo Vũ Thị Liên

1952

Nguyên giáo viên

 

8

Thầy giáo Vũ Trọng Hiền

1961

Giáo viên

 

9

Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân

1970

Giáo viên

2007

10

Cô giáo Trần Thị Thu Hằng

1973

Giáo viên

2011

11

Cô giáo Trần Thị Mai

1960

Nguyên giáo viên

2005

 
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT
cho Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hương 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Môn dạy

Năm công nhận

1

Cô giáo Đinh Thị Tú

1960

Nguyên Hiệu trưởng

2003

2008

2

Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung

1959

Nguyên Phó hiệu trưởng

2010

3

Cô giáo Bùi Thị Ngọc Dung

1973

Giáo viên

2011

2015

4

Cô giáo Phạm Thị Mai

1959

Nguyên Chủ tịch CĐ

2005

2010

5

Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân

1970

Giáo viên

2008

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ - Môn dạy

Ghi chú

1

Cô giáo Đinh Thị Tú

1960

Nguyên Hiệu trưởng

 

2

Cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung

1959

Nguyên Phó hiệu trưởng

 

3

Cô giáo Phạm Thị Minh Hương

1962

Phó hiệu trưởng

 

4

Thầy giáo Trần Ngọc Mậu

1936

Nguyên Hiệu trưởng

 

5

Thầy giáo Trần Thanh Sơn

1939

Cố hiệu trưởng

 

6

Cô giáo Phạm Thị Mai

1959

Nguyên Chủ tịch CĐ

 

7

Cô giáo Lê Thị Mơ

1952

Nguyên Phó hiệu trưởng

 

8

Cô giáo Hoàng Thị Tùy

1955

Nguyên giáo viên

 

9

Cô giáo Vũ Thị Liên

1952

Nguyên giáo viên

 

10

Thầy giáo Vũ Trọng Hiền

1961

Giáo viên

 

11

Cô giáo Trần Thị Đoan

1952

Nguyên giáo viên

 

12

Cô giáo Trần Thị Tuấn

1954

Nguyên giáo viên

 

13

Cô giáo Đỗ Thị Tuyết

1950

Nguyên giáo viên

 

14

Cô giáo Trần Thị Nga

1950

Nguyên giáo viên

 

15

Cô giáo Hoàng Thị Tùy

1955

Nguyên giáo viên

 

16

Cô giáo Hà Minh Chi

1950

Nguyên giáo viên

 

17

Thầy giáo Trần Đình Quân

1953

Nguyên giáo viên

 

18

Cô giáo Bùi Thị Ngọc Dung

1973

Giáo viên

 

19

Cô giáo Ngô Thị Hòa

1978

Giáo viên

 

20

Cô giáo Trần Thu Hằng

1973

Giáo viên

 

21

Cô giáo Vũ Thị Bích Hạnh

1974

Giáo viên

 

22

Cô giáo Phan Thị Kim Anh

1973

Giáo viên

 

23

Cô giáo Trần Thị Thoa

1960

Giáo viên

 

24

Cô giáo Trần Thị Mai

1960

Giáo viên

 

25

Cô giáo Vũ Thị Thúy Vân

1970

Giáo viên

 

26

Cô giáo Vũ Thị Vân

1958

Giáo viên

 

27

Cô giáo Vũ Thị Minh Thu

1974

Giáo viên

 

28

Cô giáo Trần Thị Thường

1964

Giáo viên

 

29

Cô giáo Trần Thị Kim Thoa

1974

Giáo viên

 

30

Cô giáo Vũ Thị Thủy

1970

Giáo viên

 

31

Cô giáo Tống Thị Phương Liên

1974

Giáo viên

 

32

Cô giáo Trần Thị Ngọc Trang

1982

Giáo viên

 

33

Cô giáo Trần Thị Minh Thủy

1964

Giáo viên

 

34

Cô giáo Đinh Thị Thanh Hương

1959

Nguyên giáo viên

 

35

Cô giáo Bùi Thị Thu Hà

1978

Giáo viên

 

36

Trần Thị Nhung

1959

Nguyên nhân viên kế toán

 

  
VIDEO

QUẢNG CÁO